Aziz Nesin'e geri dön

 

 

13 Şubat 1949 tarihli Bugün gazetesinden:

 

ALÂKALILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYORUZ

Solcuların şehrimizdeki ajanları

sinsi sinsi faaliyet halindedirler!

 

Bir meyhaneci tarafından getirtilen “Markopaşa” gazetesi, gece yarılarından sonra şehrimizde gizlice sattırılıyor

Kızıl cephenin kuvvetli ajanlarından biri olduğuna şüphe edilmeyen Sabahattin Ali’nin Bulgar hududunu geçerken, Ali Ertekin tarafından öldürülmüş olduğuna dair haberlerin, henüz şüphe ve tereddütler safhasında bulunduğu şu günlerde, onun tarafından kurulmuş olan (Marko paşa) gazetesi tekrar hortladı. Biz, neşriyatını yapıcı bir tenkide, vatan ve millet hizmetine hasretmiş olan her gazeteyi saygı ve sevgi ile karşılar ve selamlarız.

Ancak, bozguncu ve karıştırıcı bir emelle ortaya çıkmış ve bu yüzden müteaddit defalar mahkemeye verilmiş olan bir gazetenin müessislerinden birinin katli haberi üzerine tekrar ortaya çıkışını gayet manalı bulmaktayız. Üstelik bu gazete şehrimizdeki bayiler vasıtası ile değil ve fakat meyhanecilikle iştigal etmiş bir kimse elile getirilmekte ve çocuk yaşta bazı müvezziler vasıtasile gece yarılarından sonra gizlice sattırılmaktadır. Marko paşacılar, eğer alnı açık kimselerse, niçin, diğer gazeteler gibi açıktan açığa satış yapmıyorlar? Emelleri kadar satışı da gizliden gizliye yapılan bu gazeteyi piyasaya sürenler hakkında alâkalılar ne yapıyor, ne düşünüyor, ne yapmıştır? Bunu merak ediyor alâkalıların bu gazetenin satışile niçin ilgilenmediklerine hayret ediyoruz.

Memleket işlerini baltalamak, şahsî teşebbüsleri çürütmek ve memleket bünyesindeki içtimaî ve siyasî gelişmeleri hırpalamaktan gayri maksat gütmeyen bu gazetenin; bu sinsiliğe daha fazla müsaade edilmemesi için derhal harekete geçilmesini bekliyoruz.

[…]

"; //$alici .= "Matematik Dunyasi ";/ //$alici = "md@math.bilgi.edu.tr"; /* From, cc, bcc kIsImlarI... */ $header .= "From: $realname <$email>\n"; $header .= "X-Priority: 1\n"; // Mailin oncelik derecesi $mesajx = $mesaj."\n\nTelefon : $tel"; /* a */ mail($alici, $subject, $mesajx, $header); $a = "tamam"; } if($a == "tamam"){ echo "

Mesajınız ilgilere ulaştırılmıştır. Teşekkürler.

"; } ?>