TASKKIWT

Tallast : Aziz Nissin, asughl : Rachid Najib Sifaw   

Aziz Nissin, amarra aturki / Aziz Nesin, crivain turc / Aziz Nesin, a Turkish writer

Zdrgh ad awn inigh masd tawingmt ad ur tgi tinw, d ur ad nzr kullu imrdukkutn ad mtad is ur igi tamghart inu lli yyi bdda izziwzn kraygat ass, ar yyi ttini :

Nirmin tadjart ngh, dars taskkiwt, ula Birzad tiwid yat tskkiwt ad as ttaws gh twwuriwinamma nkkin lli yiwi gar argaz, ittyara flla ad skargh tiwwuriwin n taddart bla taskkiwt !

Zdrgh ad awn dagh inigh, masd is flla ur icqi ad skargh tiwwuriwin n taddart, afad a sul ur tswingim tmghart inu gh twingmt n tskkiwt, ar as ttinigh :

Wa tamghart inu izzan, illa fllam ad tssnt masd argaz n Nirmin iga amstag mqurn, amma argaz n Bbirzad hati iga  yan gh willi tfnin iqardn ggutnin

Ad asd ukan inigh ghikad sigh a flla tsghuyyu :

Mad igan arkkad inu ? zayd ttlli s twwuri maghad ttbbit iqardn ula kyyin !

Zrin ussan ackind wiyyd, tamghart inu ar yyi ukan tzziwiz ad as d awigh taskkiwt, aylligh akk ttinin tarwa ngh imnidn nsn gh ufds ad. Yan wass tnna yyi illi:

Tty iswingimn nna a baba , ixass ad darngh tili tskkiwt!

Gh uddud ad, ur dari illi abla ad skrgh s uzzd n tmghart inu, uttrgh gis ad ttlli s tskkiwt. Ur awn tid nnigh, kullu ussan ann, lligh a srs ttlli, ur jjund nkkni ad iccan tirmt ifulkin, mac nsunfa gh taqurt n tmghart !

Yan wass, kcmghd s taddart, afighd tawacult gh yat tizi n tumrt bahra yattuyn, sqsagh:

Madd igguran gh taddart ?

Fiss, hati nufa taskkiwt !

Is iga tidt ayad mu sllagh ? manzatt ? mamnk ad tga ?

Imikk n tizi sighd tugga tmghart inu, tamz yyi afus tmun didi s dar tskkiwt, tini:

Had taskkiwt ngh, assagh ns Aytin Hanim.

Udm ns akad immnkr, tga yat tmghart ixcenn, mac tlsa kra n ihidrn fulkinin bahra.

Nskkus, tskkus tskkiwt gh tama nw, tsrs adr f udr, tini:

Ttughnn girr nw, ur darun illi mad kmmigh ?

Tnkr tmghart inu tawi yasd yan ugirr, tssrgh ast !

Tnna tskkiwt:

Mnckk n idrimn ar ad yyi takkam gh wayyur ?

Gh tizi yad, annighenn ayt taddart ar d gigi smuquln zund igh a yyi ttinin ad inigh yan wanck iggutn igan manik. Saw is rad tiri timid n idrimn gh wayyur ? mac anck ad iggut bahra ! waxxa zzenzigh mrawt tallasin ur ad izdrgh at smungh. Lligh tzra tskkiwt masd is sigutgh gh iswingimn, tnna:

Tar awan ! ini anck lli mu tzdrt !

Nnigh as s imikk n tkssd:

Saw igh am nfa timid n idrimn gh wayyur ?

Gh tizi yan nit, tldi yat tghuyyit, tini:

Anck nna ur yyi iqadda awd ad sgh tidukin !

Lligh slligh i tguri yad, hdgh idrn inu gh ddu tattblt acku ur lsigh abla idukan bbinin !

Nnigh as:

Gh tidt, waxxa rad am nakka idrimn drusnin, mac hati rad darngh timyurt tumrt.

Tnna yyi:

Manik ? wand anaw nk ar ad yyi issimyur ? ur annigh awd yan izbl gh ugayyu nk !

Ullgh awal inw, ghrgh i Jinkiz, iwi, ikcmd, tanni ukan tskkiwt afulki ns, tini:

Waxxa, rad darun swwurigh s snat timmd n idrimn i wayyur, mac righ ad ttamzgh anck ad s ddulr !

Annighn tamghart inu tsmmatr yyi ad as inigh waxxa, inigh ast.

Ar nsawal f tiwwuriwin n taddart, tsmaql gigi tskkiwt, tini yyi:

Mad igan tawwuri nk ay argaz ?

Rargh as:

Gigh amara n tallasin.

Tini dagh:

Is izdr ufgan add ittbbi idrimn gh tirra n tallasin ?

Asurs ngh ayad, marad za nskr ?

Tsqsa dagh:

Mad igan anaw n lfrijidir nnun.

Urt nttf gh uzmz ad, mac ratt nsgh gh mann ur yaggugn.

Hiyya awd acrmad n tassfifin ur darun lli !

Uhuy, mac illa darngh usdrer gh wanaw ifulkin.

Tizi yan, tnna tskkiwt:

Ssfldat yyi, yuf awn ad tettym tawngimt n tskkiwt gh igyya nnun, yuf awn ad ttlim knni s twwuri acku tudrt nnun ur bahra tfulki !

Tddu tskkiwt, tsmaql gh Jinkiz tini yas:

Tgit azri ifulkin, mac waxxa ghid illa Brandu, ur rad skkusgh gh tgmmi yad gh illa lz.

Tsmaql gh illi, tini yas:

Amma kmmin a tafruxt, swingm bahra gh ugayyu nm !

Lligh tra ad tffugh, tsawl s tmghart inu :

Zayd a tamghart tlli s twwuri maghad ttbbit imikk nm, urd ad ttellit s tskkiwt !

Trzm tskkiwt taggurt, tffugh, tutnn srs.

Wiss sin ussan, kullu tawacult: tamghart inu, illi ula Jinkiz, ftan ar ttllin s twwuri. Tamghart tswwuri dar yat mmu tadtt, illi dar tamstagt, ula Jinkiz ghd nttan ifl tighri, iswwuri gh yan urti.

Amawal

Taskkiwt : la bonne
Imrdukkutn : les vnements
Afds : le sujet
Tawingmt : lide
Amstag : le commerant
Imnidn : les opinions
Asdrer : la radio
Tawacult : la famille

"; //$alici .= "Matematik Dunyasi ";/ //$alici = "md@math.bilgi.edu.tr"; /* From, cc, bcc kIsImlarI... */ $header .= "From: $realname <$email>\n"; $header .= "X-Priority: 1\n"; // Mailin oncelik derecesi $mesajx = $mesaj."\n\nTelefon : $tel"; /* a */ mail($alici, $subject, $mesajx, $header); $a = "tamam"; } if($a == "tamam"){ echo "

Mesajnz ilgilere ulatrlmtr. Teekkrler.

"; } ?>