Nesin Vakfı'nda Genel Eğitim Anlayışı


Ayrıntılı eğitim felsefesi için tıklayın.
Nesin Vakfı'nda çocuklara saygı duyulur. Çocuklar horlanmaz, itilip kakılmaz, aşağılanmaz. Nesin Vakfı çocuklarının kişiliklerine, düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterilir. Her çocuk her konuda düşüncesini korkusuzca söyleyebilir. Nesin Vakfı çocuklarının büyüklerini ve Vakıf çalışanlarını hiç çekinmeden eleştirmeye, her türlü şikâyet ve isteklerini dile getirme hakları vardır.

Sağlıkları sözkonusu olmadığı sürece, Nesin Vakfı’nda çocuklar olabildiğince ve alabildiğine özgürdürler. Nesin Vakfı çocukları kendi gelecekleri konusunda karar vermekte de özgürdürler. Yöneticilerin, eğitmenlerin, annelerin çocukları yönlendirmeye hakları varsa da kimsenin çocukları zorlamaya hakları yoktur.

Nesin Vakfı çocukları Vakf’ın günlük işlerinde çalışırlar, çalışanlara yardım ederler. Bu işler arasında günlük temizlik, mutfak, çamaşır, küçüklere bakma, onlara ders çalıştırma, resim yaptırma, kitap okuma, onarım, badana, inşaat, hayvanların, meyve ağaçlarının ve sebze bahçelerinin bakımı, kütüphanenin ve arşivin düzenlenmesi gibi işler vardır. Ancak hiçbir çcuk bir iş yapmaya zorlanamaz. Çocuklar günlük iş bölümünü kendi aralarında yaparlar.

Nesin Vakfı’nda başarılı ve başarısız çocuklar arasında en küçük bir ayrım yapılmaz.

Nesin Vakfı çocukları üretken bireyler olarak yetiştirilir.

Nesin Vakfı’nda çocuklar arasında ağabey-abla-kardeş ilişkisinin gelişmesine özen gösterilir. Aynı ilişki çalışanlar ve çocuklar arasında da olmalıdır.

Nesin Vakfı’nda çocukların şımarmaya hakları vardır.

Çok daha genel olarak, Nesin Vakfı’nda Aziz Nesin’in yazılı (örneğin Korkudan Korku adlı yapıtında, I, II, III, IV) ya da yazısız olarak ardında bıraktığı eğitim ilkeleri uygulanır.

 

Nesin Vakfı'nda Eğitim Olanakları

Akademik Eğitim
Nesin Vakfı çocukları ilk ve orta eğitimleri için Çatalca’daki devlet okullarına giderler. Çocuklarımız Anadolu Liseleri sınavlarına iki yıldan beri düzenli olarak katılmaktadırlar. Anadolu Liseleri sınavlarında başarılı olan çocuklarımızın bu okullarda eğitim görmeleri sağlanacaktır. Başarı şanslarını artırmak için o yaş grubundaki çocuklarımız yıl boyunca seviye yükseltme kurslarına gönderilmektedirler.

Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz lise ikiden itibaren dersaneye giderler. Lise öğrenimlerini tamamlayan ve sınava hazırlanan çocuklarımız Beylikdüzü’ndeki evimizde kalarak dersanelerine devam ederler. Girdikleri ilk üniversite sınavını kazanamayan çocuklar kendi istekleri doğrultusunda iki ya da üç yıl daha dersaneye devam edebilirler. Üniversiteyi kazanan gençlerimizin kazandıkları kentte ev kiralanarak barınmaları sağlanır. İstanbul ve Ankara’da okuyan çocuklarımız Vakfımıza ait evlerde kalmaktadırlar.

Ayrıca gönüllü öğretmenler haftanın belli günlerinde Nesin Vakfı çocuklarına matematik, fizik, kimya, Türkçe, İngilizce, resim, müzik, tiyatro gibi çok çeşitli konularda ders verirler.

Kütüphane
Ekim 1998’den bu yana çocuklarımızın da yardımıyla kütüphanecimiz Besime Ersoy tarafından Nesin Vakfı Kütüphanesi düzenlenmeye başlanmıştır. Düzenleme çalışmaları halen devam etmektedir. 25.000 dolayında kitaptan ve sayısız dergi ve gazeteden oluşan Nesin Vakfı Kütüphanesi düzenleme çalışmaları bittikten sonra yararlanmak isteyen herkese açılacaktır.

Eski kütüphane yetmediğinden, bu kütüphanenin hemen yanına daha çağdaş iki katlı ek bir kütüphane yapılmıştır. Kitaplıkları - çocuklarımızın da yardımıyla elbet - Theo Hasselo tarafından yapılan kütüphanemizin ikinci katının kitaplıklarının tamamlanmasına halen devam edilmektedir.

Nesin Vakfı Kütüphanesi, Nesin Vakfı çocuklarının kaldığı binadadır. Çocuklarımız, gece ya da gündüz, istedikleri her an kütüphaneden yararlanmaktadır. Genel bilgi, kültür, eğitim kitapları bakımından kütüphanemiz zengindir.

Kurs Olanakları
Nesin Vakfı Çocukları kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda hobi veya meslek edinme amaçlı kurslara gönderilirler. Bugüne dek çocuklarımız tiyatro, müzik (şan, piyano, yan flüt), yabancı dil (İngilizce-Almanca), bilgisayar, muhasebe, seramik, resim, dikiş-nakış ve spor gibi çok çeşitli kurslara gönderilmişlerdir ve bugün çocuklarımızın birçoğu kurslara devam etmektedirler.

İnternet ve Bilgisayar
Vakfımızda çocukların kullanabileceği birçok bilgisayar ve bu bilgisayarların internet bağlantıları vardır.

Resim-Heykel
Nesin Vakfı’nda plastik sanatlara özel önem verilir. Resmin, hem sanatsal hem de terapötik değeri olduğuna inanırız.

Biri şehirde biri de Vakıf’ta olmak üzere Nesin Vakfı’nın iki resim atölyesi vardır.

Nesin Vakfı çocuklarından Süleyman Cihangiroğlu Marmara Üniversitesi Resim Bölümünü bitirmiş ve bir çalışması ulusal bir yarışmada ödül almıştır. Vakf’ın başka çocukları da resim ya da heykel dalına özel ilgi duymaktadır. Resme ilgi duyan çocuklarımız haftada bir gün şehirdeki atölyemizde profesyonel sanatçılardan resim eğitimi almaktadır.

Vakfımızda heykel de önemli bir yer tutar. Çocuklarımızın maden, ahşap ve taştan yaptıkları işlevsel ya da salt estetik değeri olan heykeller Vakfımızı süslemektedir.

Vakıf çocuklarının sanatsal çalışmaları özel günlerde sergilenmekte, “sanatçısı”nın da izni alınarak, Vakf’a bağışta bulunanlara hediye olarak sunulmaktadır.

Nesin Vakfı’nın oyun odaları, yemek salonu, bina merdiven duvarları ve bazı dış cepheler çocuklarımızın resim çalışmalarıyla süslenmiştir.

Müzik
Nesin Vakfı’nın üç piyanosu vardır. Ayrıca saz, gitar, flüt, mızıka, yan flüt gibi diğer müzik aletleri bulunmaktadır. Nesin Vakfı çocukları bu müzik aletlerini diledikleri gibi kullanabilirler ve özel ilgi alanı oluşturan çocuklara özel müzik aletleri alınır. İsteyen ve ilgi duyan çocuklarımız şan, solfej ve piyano gibi müzik kurslarına gönderilir.

Tiyatro
Nesin Vakfı’nın 250 kişilik bir tiyatro salonu vardır. Nesin Vakfı çocukları gönüllü eğitmenlerden tiyatro dersleri alırlar. Çocuklarımız her yıl iki üç oyun sahneye koyarlar. Şehirden gelen sanatçı dostlarımız da zaman zaman Vakfımıza ve Çatalca’daki dostlarımıza gösteri sunarlar.

İki yıldan beri Can Gülçür ve çocuklarımızdan tiyatro eğitimi almakta olan Emine Özacar gönüllü olarak tiyatro dersleri verilmektedir.

Seramik Çalışmaları
Nesin Vakfı’nda oldukça gelişmiş bir seramik atölyesi, fırını ve torna tezgahı bulunmaktadır. Çocuklarımız gönüllü eğitmenler eşliğinde seramik çalışmaları yapmakta ve çalışmaları özel günlerde sergilenmektedir. İşlevsellikten ziyade, yaratıcılığı geliştirmek atölyemizin kuruluş amacıdır.

2002'den beri seramik atölyemiz aynı zamanda Kültür Bakanımız olan Saliha Kartal’ın denetimi altındadır.

Atölyemiz hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

 

Marangozluk
1993 yılında kurulan marangozluk atölyesinde dostumuz Theo Hasselo’nun gönüllü eğitmenliğinde çalışmalar yapılmaktadır. İstekli çocuklarımız atölyede çalışıp üretime katılabilirler. Nesin Vakfı’nın gereksinimi olan kütüphane, masa, iskemle gibi mobilyalar bu atölyede yapılmaktadır. Nesin Vakfı çocuklarından Hüseyin Kaya ve Tayfun Özşahin Marangozluk Meslek Okulu’nu bitirmişlerdir.

Havuz
Nesin Vakfı’nda 1995 yılında inşa edilen havuz, 12,5 × 6,5 m ölçülerinde ve 1 ila 1,80 m. arasında değişen derinliktedir. Gönüllü yüzme öğretmenleri çocuklarımıza her yaz yüzme dersleri vermektedir. Nesin Vakfı’nda bir yıl bulunup da yüzme bilmeyen çocuk yoktur. Her işte olduğu gibi, havuz yapımında da çocuklarımız çalışmıştır.

Tarım
Üretken bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Nesin Vakfı’nda mevsimlere uygun olarak zirai çalışmalar yapılır. Nesin Vakfı nerdeyse kendine yetecek kadar sebze ve meyve yetiştirmektedir. Özellikle yazın Vakfımızın sebze ihtiyacı sebze bahçelerimizden karşılanır. Kimi sebzelerden turşu yapılır.

Meyve Ağaçları
On iki dönümlük bahçemizde her yıl düzenli olarak çeşitli meyve ağaçları dikilir. Bahçe bakımıyla ilgilenen çalışana çocuklarımız budama, gübreleme, toprağı havalandırma gibi uğraşlarda yardımcı olurlar.Son iki yılda bu çalışmalar daha da gelişmiştir. Bahçenin çok büyük bir bölümünde çeşitli meyve ağaçları vardır.

Bahçemizde üretilen meyve ve sebzelerden sonbahar aylarında marmelat, reçel, meyve suyu, şıra ve turşu yapılır. Bu üretimde çocuklarda yaşlarına göre görev alırlar.

Hayvancılık
Çocuklarımız hayvanların bakımıyla görevli olan çalışana yardımcı olurlar. Birlikte süt sağarlar, yoğurt ve peynir mayalarlar. Nesin Vakfı’nda inek, koyun, keçi, tavuk, horoz, hindi, ördek, bıldırcın ve tavşan gibi çok çeşitli hayvan vardır.

Spor
Nesin Vakfı bahçesinde yüzme havuzu, basketbol, futbol ve voleybol alanları bulunmaktadır. Çocuklar yağmur yağmadığı zamanlar spor yapma olanağına sahiptirler. Tiyatro salonu aynı zamanda spor salonu olarak kullanıma açılacaktır. Nesin Vakfı çocuklarımız Çatalca’da çeşitli spor çalışmalarına katılmaktadır.

Fotoğraf Stüdyosu
Nesin Vakfı’nda bir karanlık oda, iki fotoğraf makinası ve bir agrandisör vardır. Çocuklarımız fotoğraf çekerler ve kendileri banyo ederler.

Takı Yapım Atölyesi
İlgi duyan çocuklarımız takı çalışmalarına katılarak sanat ürünleri üretirler.

Satranç
Vakfımızın birkaç satranç takımı ve oldukça zengin bir satranç kütüphanesi vardır. Çocuklarımızın hemen hemen hepsi satranç oynarlar.

 7. Kültürel Etkinlikler

Nesin Vakfı çocukları düzenli olarak (toplu ya da bireysel olarak) tiyatro, sinema, konser ve sergilere giderler.

Yaz aylarında yurtiçinde ve olanaklar elverdiğince yurtdışında geziler yapılır.

Çocuklarımız, yaz tatillerinde kendi seçtikleri bir bölgeye gezi düzenlerler. Son birkaç yılda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerine geziler düzenlenmiştir. Son yıllarda yapılan geziler:
1990 - Berlin’e.
1993 - Uludağ’da dağcılık.
1994 - Marmara-Ege-Akdeniz bölgelerinde kamp.
1995 - Almanya-Berlin’e Gençlik Kültür Merkezi’nin davetlisi.
1996 - Antalya’da kamp.

1997 - Marmara-Ege ve Akdeniz bölgelerine kamp.
1997 - Almanya-Frankfurt’da özel davetli olarak dört çocuğumuz bir ay misafir edilmiştir.

1998 - Almanya’nın Bremen şehrinde yapılan kültür tanıtımı toplantısına iki çocuğumuz iki hafta katılmıştır, ayrıca bir çocuğumuz dil eğitimi için altı ay orada kalmıştır.
1999 - Avustralya’da Sydney’de bir çocuğumuz bir yıl süreyle öğrenci değişimi programıyla eğitim almıştır.
1999 - İsviçre’de çocuklarımız Pestalozzi Çocuk Köyü tarafından bir ay misafir edilmişlerdir.
2000 - Yine Pestalozzi Çocuk Köyü’nün davetlisi olarak programa bir ay daha devam edilmiştir.

2000 - Almanya’nın Berlin Şehrinde bir çocuğumuz Berlin’de Aziz Nesin İlköğretim Okulu’nun açılışına davet edilmiş ve bir hafta süreyle Berlin’de kalmıştır.
2001 - Ege bölgesine kamp gezisi düzenlenmiştir.
2001 - Euro-Med kapsamında, Nesin Vakfı’nın ev sahipliğini yaptığı Türkiye gezisi.
2002 - Bozcaada’da deniz kampı.
2002 - Kızımız Emine Özacar tiyatro kursu için 1 ay (Ağustos) Almanya’ya gitmiştir.